TIPSKA ČISTILNA NAPRAVA - kompaktna in učinkovita! blivet


BLIVET je tipska čistilna naprava za čiščenje odpadnih vod izdelana v eni posodi.
Posamezno čistilno napravo sestavlja primarni usedalnik in zalogovnik blata, prezračevalni del in naknadni usedalnik.
Največja čistilna naprava v eni posodi ima dolžino 10,90m, širino 2,27m in višino 2,93m, zmogljivost 500PE* in maso 7,0t.
Razpon posameznih tipskih tovarniško izdelanih čistilnih naprav znaša od 20 PE do 500PE.
Glede na zahteve naročnika je mogoče sestaviti čistilno napravo večje zmogljivosti na način, da se zaporedno in/ali vzporedno dodaja posamezne posode. Čistilno napravo je mogoče namestiti nadzemno ali podzemno na način, da je viden samo pokrov ali delno podzemno in delno nadzemno in jo je mogoče zelo enostavno prepeljati na drugo lokacijo v primeru, da je na prvi lokaciji ne potrebujemo več. Mobilnost čistilne naprave omogoča izredno robustno izvedena posoda in zelo majhna potreba po izvedbi gradbenih del.
*zmogljivost čiščenja se spreminja glede na zakonsko določene izpustne parametre v posamezni državi.
MOŽNOST UPORABE
 • vasi
 • počitniška naselja
 • hoteli, restavracije
 • golf klubi
 • večstanovanjske hiše
 • vojaški objekti
 • stanovanjske soseske
 • avtokampi in druga počivališča
 • mobilne čistilne naprave v primeru naravnih in drugih nesreč
 • nadgradnje že obstoječih čistilnih naprav
 • šole, vrtci
 • marine
 • industrija
PREDNOSTI
 • montaža po sistemu “priključi in zaženi”
 • minimalna gradbena dela
 • samozadosten sistem “vse v enem”
 • najkompaktnejši sistem na tržišču
 • minimalno vzdrževanje
 • zelo nizka poraba energije
 • dolga življenska doba
 • prenosna in preselitvena
 • modularni sistem
 • ne potrebuje dodajanja nobenih mikro kultur
  ali drugih dodatkov za učinkovito delovanje
 • možna nadgradnja procesov
  (nitrifikacija, denitrifikacija, dezinfekcija)
 • možna uporabe prečiščene odpadne vode za namakanje
  ali ponovno uporabo
 • kota iztoka je višja kot kota vtoka
 • izdelana iz armiranega poliestra
 • izredno kratek čas potreben za upravljanje in vzdrževanje
  (1 človek ura / mesec)
Družba za svetovalni in izvedbeni inženiring, Pivška ulica 2, 6230 Postojna (SLO), tel., faks: +386 41 617 974, info@stabilo-po.si